V košíku za 0,- KčObchodní podmínky

Rezervace školení prostřednictvím interaktivního kalendáře

Prostřednictvím INTERAKTIVNÍHO KALENDÁŘE si můžete rezervovat požadovaný termín školení a určit místo konání školení v určeném měsíci. V kalendáři je také zvýrazněno, které termíny školení jsou již obsazeny.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Školení je prováděno v rámci servisních služeb firmy ROCK EMPIRE s.r.o. s cílem poskytnout frekventantům aktuální informace o novinkách týkajících se výrobků určených pro výškové práce, technologických postupů výroby a prováděných pevnostních zkouškách. Účastníci kurzů mají možnost vznést své náměty na možné vylepšení OOPP či přizpůsobení s ohledem na své praktické zkušenosti a profesní zaměření.

  • Individuální termín pro skupiny 4 a více účastníků: Pro ucelené skupiny od 4 osob provedeme všechny typy školení i mimo vypsané termíny. Termín těchto školení bude stanoven po vzájemné dohodě v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 týdnů po učinění objednávky.
  • Pro ucelené skupiny od 6ti osob a více Vám školení po dohodě provedeme v místě dle Vašeho požadavku.
  • Teoretickou a praktickou částí školení Vás provedou zkušení instruktoři horolezecké techniky, členové profesního sdružení instruktorů horolezecké techniky /PSIHT Praha/ Petr KOUBA a Vladimír PILAŘ.
  • Osnovy jednotlivých školení speciálně přizpůsobíme pro Vaše profesní zaměření - školíme policii, geodety, telekomunikační firmy, montéry výškových konstrukcí, pracovníky údržby panelových domů, opraváře a servisní pracovníky vysokých strojů a jeřábů, obsluhy a údržby sil, tanků v potravinářských provozech, pracovní skalní čety, lešenáře, klempíře, pokrývače, hromosvodáře, tesaře atd./. Praktickou část školení přizpůsobíme Vámi vykonávané činnosti ve Vašich pracovních prostorech nebo vybereme místa podobného charakteru. Abychom si byli skutečně jisti, že držitel oprávnění od naší firmy bude patřit mezi špičkové specialisty ve svém oboru, schopné úspěšně vyřešit každou situaci, je standardní metodika školení doplněna o individuální přístup ke každému frekventantu kurzu s přihlédnutím na jeho schopnosti, zručnost a psychickou připravenost.
  • Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 262/2006 Sb. /zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.
  • Metody platby