Polohování

Zajištění bezpečnosti pracovní polohy se dělá pomocí techniky zvané polohování. Tento způsob se používá v rizikových místech, kde by mohl hrozit nechtěný pád pracovníka. Dalším typem použití je zajištění pracovníka do pohodlné a bezpečné pracovní polohy, tak aby mohl pracovat nejsnáze.

Činnost, kdy je využito polohování, je vždy prováděna za stálé opory dolních končetin. Jinak řečeno, jedná se o pracovní aktivitu, při které pracovník stojí nebo se opírá o obě nohy. Pracovníci, kteří využívají polohování by měli být zdatní v základních záchranných postupech a základech první pomoci.

Produkty spjaté s polohováním naleznete zde:

Školení

Články

Sportovci