Záchrana

Záchranné činnosti dělíme na laické a profesionální postupy. Laické záchranářské postupy umožňují ošetřit a evakuovat postiženou osobu v rámci běžných pracovních činností. I tak je výcvik nedílnou součástí kurzů pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Vždy se však jedná o kolegiální pomoc. Profesionální záchranné postupy cvičí a provádí státní a soukromé instituce (IZS, firmy, sdružení...) na základě platného pověření státem příslušně určeného úřadu.

Záchranáři jsou speciálně cvičení a vybaveni dle pracovní činnosti a svého zařazení.

Produkty spjaté se záchranářstvím naleznete zde:

Školení

Články

Sportovci