Klettern für Kinder

Klettern bietet eine Vielzahl von Bewegungen, bei denen das Kind seine körperlichen Fähigkeiten, Gleichgewicht und Stabilität entwickeln kann. Gleichzeitig kann es Geduld und Konzentration lernen. Bei Kindern ist es wichtig, sich in erster Linie um die Sicherheit zu kümmern.

Für Kinder empfehlen wir folgende Produkte:

 

Školení

Teambuilding

Möchten Sie versuchen, an der Kletterwand zu klettern, sich im Gipfelbuch am Felsenturm einzutragen oder sich mit den Grundlagen der Arbeitstechniken vertraut zu machen? Wenn ja, ist dieses Training für Sie bestimmt.

 

 

 

Dokumentation:

Anwesenheitsliste

 

Lehrplan

Články

TIE ON I. základy lezení na umělé stěně

Po čtyřech letech prvozování jedné z největších umělých stěn v ČR mám pro vás jeden základní poznatek. Pokud něco pokládáte za neproveditelné, nereálné, prostě nemožné, není tomu tak. Stát se může skutečně vše. Proto tedy znovu a od základu!

Stěna je dnes prostředím, kde s lezením začíná naprostá většina budoucích lezců a lezkyň. Stěna je prostředím, kde pokládáme základ svých budoucích zvyků, návyků I zlozvyků. Snad se pro vás následující řádky stanou návodem, jak ty posledně jmenované vynechat.

Samojist = bezpečné lezení

Ano, ale…

Sportovci