TRAINING PROGRAMS

vtc

VTC - VERTICAL TRAINING CENTER

In order to facilitate better training for workers working at heights, ROCK EMPIRE built a Vertical Training Center. The Center offers inside training during the winter months in a heated facility. With this facility, trainees can focus on practical application of theories in comfort. The Vertical Training Center also offers classroom space suitable for presenting training material.

What areas we offer for training:

Stations in the Vertical Training Center:

  • Roof (complete and trussed)
  • Trussed electrical tower
  • Walkways and platforms
  • Steel ceiling structure
  • Scaffolding
  • Cable car
  • Tree
  • Window with exits into open space
  • Confined spaces (silo, well)

Offer of training courses can be found below in the list of Available Training.

 

Training Programs

Pracovní činnosti jsou prováděné vždy za stálé opory dolních končetin, pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti a vědomosti pro bezpečné provádění prací ve výškách a nad volnou

Pracovní činnosti jsou prováděné za stálé či částečné opory dolních končetin, nebo ve visu na laně. Pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti a vědomosti pro bezpečné provádění

Školení pracovníků, kteří potřebují hlubší znalosti a dovednosti v oblasti práce a záchrany ve výšce a nad volnou hloubkou.

Special training programs

Specifické školení pro servisní a evakuační techniky na lanovkách a v lanových centrech. Servisní a evakuační techniky jsou prováděny bezpečně a efektivně dle konkrétních potřeb vybrané lanovky či

Školení pro osoby, které se pohybují v korunách stromů. Pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti pro bezpečný pohyb v korunách stromů.

Školení pro osoby, které chtějí zajišťovat revizní prohlídky OOPP kategorie III.

Chcete vědět vše o našich produktech. Jak je vyrábíme, zkoušíme, jak se používají... Tak toto školení je určeno právě Vám. 

Školení pro osoby, které chtějí mít oprávnění Instruktora k vedení klientů dle platných metodických postupů RE s důrazem na bezpečnost klientů.

Chcete si vyzkoušet lezení na lezecké stěně, zapsat se do vrcholové knihy na skále či se třeba seznámit se základy pracovních lezeckých technik?