Sokolí a čapí uzavírky v Labských pískovcích

Prosíme lezeckou veřejnost, aby dodržovala dočasné uzavírky v Labských pískovcích z důvodu hnízdění čápa černého a sokola stěhovavého.
 
Labské údolí levý břeh: Citadela, Ústecká věž, Kyklop uzavřeny od 10.3.2015 do 30.6. 2015.
Pravý břeh : Dodržovat uzavírku dle výjimky pro lezení na Pravém břehu od 1.1. do 1.7. Suchá Kamenice a
Růžové hřebeny (prodloužena dočasná uzavírka od Golema k masívu Růžová vyhlídka od 10.3.2015 do 30.6. 2015 viz přílohové mapky
Oblast Bělá: Faraon,Velká věž, Bělská jehla, Brána uzavřeny od 10.3.2015 do 30.6. 2015
Oblast Modřín : Okolí Rajské věži .od 10.3.2015 do 30.6. 2015
Oblast Ostrov :Okolí věži Obr od 10.3.2015 do 30.6. 2015
 
Důrazné upozornění pro lezeckou veřejnost dodržování uzavírek v oblastech NPČŠ (Hřensko, Soutěsky,
Vysoká Lípa, Tokáň, Jetřichovice, Kyjovské údolí, Brtníky.) v I.zonách a označených dočasných
uzavírek!!!!!!
 
Uzavírky jsou označeny páskami a informačními cedulemi.
OVK Labské pískovce spolupracuje s CHKO Labské pískovce při vyhledávání a označování hnízdišť.

Sokolí a čapí uzavírky v Labských pískovcích

Další články