Doprava (cisterny, vlaky)

Pokud nejsou pracovní činnosti na cisternách a vlacích zajištěny plošinami, používají se ochranné pomůcky jako prevence proti pádu. Vzhledem k relativně malé výšce pracovníka nad zemí, klade se důraz na správně zvolený kotvící bod a minimální volnou vzdálenost pracovníka od země po zachycení pádu.

Pro ty, kteří pracují na cisternách a vlacích, doporučujeme:

Školení

Články

Sportovci