Jednolanová technika

Technika lanového přístupu je primárně určena pro záchranářské postupy. Pro pracovní činnosti je vhodná pouze ve zcela ojedinělých případech, kdy se při analýze rizik prokáže, že je jednolanová technika nejbezpečnějším možným řešením dané pracovní činnosti. Klade nejvyšší nároky nejen na profesní odbornost, ale i na opatrnost při jeho provádění.

Pracovníci by měli bez problému zvládat všechny obecné dovednosti a vědomosti pro bezpečné provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou. K tomu by navíc měli ovládat kompletní analýzu rizik, vedení pracovního týmu, organizaci záchranných prací v týmu, ovládají rozšířené záchranářské a evakuační techniky, mají kompletní znalost související legislativy ČR a ČSN EN, a také poskytnutí první pomoci v rozšířeném rozsahu.

Produkty spjaté s jednolanovou technikou naleznete zde:

Školení

Články

Sportovci