Stožáry, mosty

Stožár nebo most znamená pro každého pracovníka činnost velmi vysoko, a je zároveň specifická lezením a šplháním po konstrukcích. Pro tento typ práce se nejčastěji používají systémy pro zachycení pádu doplněné o polohovací systémy.

Pro ty, kteří pracují na stožárech a mostech, doporučujeme:

Školení

Články

Sportovci