TIE ON III. s Radkem Lienerthem "Zobanem"

TIE ON III

Navazování a základní práce s lanem v jistící pomůcce máme za sebou. Navazání a správné založení jsou však pouze částí. To, jak se lano propíná do jistících bodů, jaká je pozice lezce a lana, pozice a postoj jističe při jištění, to vše jsou další střípky správného a bezpečného jištění. Něco bude evokovat opakování, ale jak jsem zmínil už minule, ani trvalé opakování notoricky známých věcí není dostatečné.

Obecně platné doporučení k metodicky správnému jištění:

  • Před zahájením jištění provedeme partnerskou kontrolu – umístění karabiny jistící pomůcky, zajištění zámku karabiny jistící pomůcky, správné vedení lana jistící pomůckou, navázání lezce a správné oblečení úvazků
  • Stručná a jasně srozumitelná komunikace lezce a jističe
  • Plná pozornost jističe vůči lezci        

 

Vedení lana expreskou a cvakání:

Správně propnuté lano vede expreskou položenou na stěně od stěny k lezci ven.  Nedochází tak ke kroucení expresky a zvýšenému riziku nechtěného vycvaknutí lana v případě pádu.

Obr.1 – lano propnuté expreskou, lezcův konec je od stěny ven***

OBR. 2 chybně  propnuté lano expreskou, lezcův konec vede ke stěně v případě pádu riziko kolize lana a karabiny, vysoké riziko vycvaknutí lana***

video_1_zapínání lana do karabiny z lezecké pozice při backhandové pozici: https://youtu.be/tAcOUrm4D8k

video_2_zapínání lana do karabiny z lezecké pozice při forhandové pozici: https://youtu.be/hgc6i4LWALk

Cvakat se snažíme vždy z dobrého postavení a natažené ruky, tak aby nás cvakání stálo minimum sil.

Zahájení lezení – „Partner check“, komunikace:

Klíčový bod bezpečného jištění. Vzájemná kontrola lezce a jističe. Zabere cca pět vteřin, opravdu tolik spěcháte, aby jste ji vynechali?

  • Lezec: kontrola jističe (úvazek, jistící pomůcka, zajištění karabiny jistící pomůcky a její správné umístění
  • Jistič: kontrola lezce (úvazek, navázání)

Lezení nikdy nezahajujeme bez jasné a srozumitelné komunikace. Základní povel ze strany jisstiče je „JISTÍM“, ze strany lezce „LEZU“. U sehraných dvojic velmi často probíhá i neverbálně, vždy však musí být srozumitelná oběma členům lanového družstva.

Obr 3_ lanové družstvo při provádění partnerské kontroly.

video_3_provedení partnerské kontroly a zahájení lezení pro oba srozumitelné neverbální komunikaci: https://youtu.be/2dPJuBsjkQw

Vzájemně provedená partnerská kontrola musí být především přehledná. Před propnutím prvního jištění jistič spotuje lezce pro přípaadné sesmeknutí pod prvním

Pozice lezce a lana při vedení výstupu:

Velmi často se setkávám s poučkami typu lano vždy vedle sebe, lano mezi nohama, atd. Lano by mělo být vždy tak aby v případě pádu nedošlo ke vzájemné kolizi lezce a lana vedoucí k nekoordinovanému pádu.

Obr 4 – správná pozice lezce a lana, lano je mezi tělem lezce a stěnou, v případě pádu není možná vzájemná kolize.

OBR 5 – chybná pozice lezce a lana, lano vede za nohou, v případě pádu vysoce pravděpodobná kolize vedoucí k nekoordinovanému pádu hlavou dolů.

Pozice a postoj jističe při jištění prvolezce:

Postavení jističe by mělo být stabilní natolik, aby případná změna rovnováhy působením pádové energie byla snadno akceptovatelná a koordinovaná. Zcela zásadní je bez rozdílu jistící pomůcky pozice brzdící ruky na volném konci lana. Volný konec lana nikdy nesmí být mimo kontrolu jističe.

Obr 6 Správná pozice a postoj jističe. Jistič stojí blízko stěny, lehce bokem mimo osu cesty a případného pádu. Nohy jsou v nakročení ve směru předpokládaného směru zatížení pádem lezce.

Obr 7 Velmi často je k vidění správný postoj lezce, ale špatná pozice příliš daleko od stěny. Máte odhad, o kolik vám takto špatné postavení může prodloužit pád? Jste si jistí, že pokud vás lezec strhne ke stěně neztratíte v leknutí kontrolu nad volným koncem lana?

Obr. 8 Další častou chybou je paralelní postavení nohou bez nakročení do směru tahu. V tomto postavení je velmi obtížné udržet koordinaci těla při zatížení pádem lezce.

Obr. 9 Nakročení do směru tahu umožňuje popocházení v průběhu jištění,  podávání lana je tak plynulejší  a aktivní prací těla je dobře možné tlumit pád i s poloautomatickou jistící pomůckou

Činnost prvolezce:

Lezec v průběhu výstupu propíná lano do jistících bodů. Jednoduché, ale…

Co se stane pakliže taktak dosáhnete na druhou expresku, vymotáte si na cvaknutí tři metry lana a těsně před cvaknutím vám smekne? Pokud máte jističe kouzelníka, tak nic. Ve většině případů však skončíte na zemi.

Takže první expresku cvakáme z první dobré možnosti v jejím dosahu, druhou, třetí a čtvrtou pokud možno vždy až když ji máme v oblasti hrudníku, tak aby nabrání lana bylo co nejmenší. Dobré a stabilní postavení je však krátkému nabrání nadřazeno,taže lépe cvakat s delším nabráním z velmi dobré a stabilní pozice než s krátkým nabráním na hranici odpadnutí.

V případě pádu se lezec snaží odrazem zkoordinovat, jednou rukou se stabilizuje za lano druhou rukou a nohama tlumí dopad na stěnu.

video_4_expresky se snažíme cvakat vždy z natažené ruky, stabilní pozice, druhou, třetí a čtvrtou s co nejmenším nabráním volného lana prodlužujícího potenciální pád: https://youtu.be/tKPCRjv1A_I

Činnost jističe:

Před propnutím první expresky lezcem spotuje jistič případný pád lezce se zaměřením na trup a hlavu. Podávání lana by mělo být plynulé, u prvních jistících bodů se snažíme jistit na krátko. S narůstající výškou výstupu je možné mít lano volnější.

V případě pádu lezce se snažíme pád pokud možno co nejvíce zachytit dynamicky. K tomu slouží dva způsoby. První je aktivní prokluz lana v jistící pomůcce. Druhým je aktivní práce těla, kterou uplatňujeme zejména při jištění pomocí „poloautomatických jistítek“.

video_5_práce jističe při jištění pomocí kyblíku s využitím prokluzu pro dynamické zachycení páduhttps://youtu.be/Baz1mNVtR1E

video_6_ práce jističe při jištění pomocí poloautomatické jistící pomůcky s využitím aktivní práce těla pro dynamické tlumení páduhttps://youtu.be/WYqdUqjzG28

 

Toliko dnešní dávka metodických mouder. Dovolím si dnes ocitovat Reinholda Messnera: „Mým jištěním, bylo nepadat“.

No a pokud se vám této rady nepodaří dostát, tak ať to hlavně dobře dopadne. Zoban

 

TIE ON III. s Radkem Lienerthem "Zobanem"

Další články