Jsme rádi, že můžeme naším celotělovým postroje Skill Lite Adventure podpořit projekt FZS UJEP zaměřený na individuální psychomotorická cvičení pro děti ve věku od 3 do 18 let. 

Od listopadu 2019 probíhají na FZS UJEP Individuální psychomotorická cvičení pro děti s využitím přístroje BalanceTutor. Unikátní technologie přístroje BalanceTutor vychází z konceptu využití neočekávaných posturálních perturbací a následné reaktivní posturální odpovědi. Umožňuje vyvolat zakopnutí nebo uklouznutí. Tato pokročilá technologie využívá pohybu platformy ve směru medio/laterálním a  předo/zadním, vestoje, při chůzi nebo běhu. V současné době je FZS UJEP v ČR jediné pracoviště využívající přístroj BalanceTutor u dětských klientů. Cvičení jsou vhodná pro děti od 3 – 18 let s vývojovou dyspraxií, pro děti s poruchou koordinace pohybu, pro děti neobratné a bázlivé. Cvičení je zaměřeno na rozvoj propriocepce (polohocit a pohybocit), na rozvoj vestibulárního (rovnovážného) systému, na zlepšení reakcí těla na nečekané podněty, na zlepšení spolupráce mozkových hemisfér, přístroj pro nácvik plynulé chůze a běhu, pro nácvik zvládnutí rizik pádu, a pro automatizaci práce s těžištěm těla). Ve cvičeních jsou využívány balanční podložky a přístroj BalanceTutor.

Výstupní vyšetření u dětí, které prošly cvičením na přístroji BalanceTutor, vykazují výrazné zlepšení psychomotorických dovedností, zlepšení koordinace pohybu, větší vytrvalost, zvládnutí pohybu ve větší rychlosti, zdokonalení kompenzačního kroku, zlepšení automatické reakce na nečekané podněty, zlepšení svalové síly dolních končetin a svalů trupu. U všech dětí bylo zaznamenáno zvýšení sebevědomí a zlepšení vztahu k pohybovým aktivitám.

 

Tak děcka, ať vám to dobře chodí, balancuje a běhá! Váš RE tým. 

BalanceTutor

Další články

3.12.2022, pilíř u Brněnské přehrady

Přihlášky a propozice viz. níže. 

2. kolo Evropského poháru UIAA v ledolezení na obtížnost 2022/2023

2. kolo Českého poháru a MČR v ledolezení na obtížnost 2022

Vydej se ještě letos na svoji expedici s cajkama od RE. Připravili jsme pro tebe doporučené základní vybavení pro horská dobrodružství. Od úvazku až ke karabině. Máš nějaký dotaz? Neváhej se nás zeptat, rádi pomůžeme, doporučíme, prodiskutujeme. Tvůj RE tým.

Gratulujeme našemu nejmladšímu RE sportovci Honzovi Štípkovi k parádnímu 3. místu na MČR v lezení na obtížnost, které se konalo tento víkend ve Zlíně. Honza nám poslal report ze závodů:

PÁTEK