De | En

Kovové výrobky

Co kontrolujeme u kovových výrobků: 

  • Deformace
  • Oděr
  • Otřepy
  • Praskliny a trhliny
  • Koroze nebo oxidace
  • Kolíky a pružiny
  • Pohyblivé díly

Deformace:

pokud některé části kovových součástek nebo kovových zařízení jsou deformovány (porovnejte ji se stejným, novým výrobkem). Výrobek je třeba vyřadit.

Oděr:

v případě, že abraze na jakékoliv části produktu je více než 10% (porovnání), je třeba produkt vyřadit:

Otřepy:

otřepy a jiné ostré hrany musí být odstraněny pomocí jehlového pilníku. Maximálně však do 10% oproti novému výrobku. Jestliže poškození přesáhne povolenou mez, je třeba výrobek vyřadit.

 

Praskliny a trhliny:

jestliže jsou na výrobku, nebo jeho součástech patrné praskliny nebo trhliny, je třeba výrobek vyřadit.

 

Koroze nebo oxidace:

pokud některé části kovových součástek nebo kovových zařízení vykazují korozi nebo oxidaci, je třeba výrobek vyřadit

 

Kolíky a pružiny:

pokud některé části kovových součástek nebo kovových zařízení vykazují deformaci kolíků, nebo jiné z výše uvedených poškození, nebo jestliže pružiny správně nefungují, je třeba výrobek vyřadit.

 

Pohyblivé díly:

pokud je hybnost některých pohyblivých částí omezena, použijte doporučený mazací prostředek. Jestliže problém trvá, je třeba výrobek vyřadit z dalšího používání.


Evidenční list OOP ke stažení ZDE