De | En

Instruktor

Školení pro osoby, které chtějí mít oprávnění Instruktora k vedení klientů dle platných metodických postupů RE s důrazem na bezpečnost klientů.

Instruktoři ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti a vědomosti pro bezpečné provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou (PV1 + PV2). Instruktoři zvládají kompletní analýzu rizik; vedení pracovního týmu; organizaci záchranných prací v týmu; ovládají rozšířené záchranářské a evakuační techniky; mají kompletní znalost související legislativy ČR a ČSN EN; ovládají poskytnutí první pomoci v rozšířeném rozsahu; ovládají didaktické a pedagogické znalosti; ovládají základní psychologické dovednosti stejně jako principy motivace a vedení klientů.   Školení jsou vždy prováděna ve vhodném prostředí, za vhodných podmínek na základě zpracované analýzy rizik.

 

Cílová skupina: Pracovníci RE, nebo smluvní partneři. Případný zájem jiných uchazečů a organizací se řeší v rámci vedení RE.
Předpoklady: Vhodný zdravotní stav; kontinuální praxe; práce v oboru nebyla přerušena déle jak na 1 rok. 
Dokumentace: Prezenční listina
  Osnova školení
  Pomocné školící materiály
Zkoušky: Teoretická zkouška - test
  Praktická zkouška - předvedení vybraných schopností a dovedností
Výstup ze školení: Certifikát (formát A4 - na vyžádání)
  Pracovní průkaz (formát 75x105mm)
Počet účastníků kurzu:  
1 instruktor: Min. - Max. 1 - 8 osob
Rozsah školení  
Přímý vstup: pouze po dohodě
Rozšíření oprávnění z PV2 3 x 8 h.
Opakovací školení: 3 x 8 h.
Platnost školení 12 - 36 měsíců
Cena školení bez DPH  
Přímý vstup: 5000,- Kč / os.
Rozšíření oprávnění z PV2 2900,- Kč / os. 
Opakovací školení: 2900,- Kč / os. 
  Uvedené ceny platí pro VC RE
Místo dle přání klienta: Základní sazba + cestovní náklady
Místo školení: Výcvikové centrum RE
  Smluvní partner Výcvikového centra RE
  Místo dle přání klienta