De | En

Lana a lanyardy

Co budeme kontrolovat: 

  • Zakončení lan a lanyardů
  • Mechanická poškození opletu
  • Chemická poškození
  • Termická poškození
  • Neporušenost švů
  • Poškození jádra - měkké nebo tvrdé zóny
  • Uzly

 Zakončení lan a lanyardů:

  • pokud zjistíte jakýkoli problém s ukončením lana či lanyárdu, nesmí být výrobek používán. U nových výrobků lze dohodnout u výrobce opravu. U starších výrobků již oprava nebývá možná z důvodů perforace šitého materiálu.
  • jádro a oplet musí být spolu protaveny. Tuto opravu může provést oprávněná osoba, případně zkušený uživatel.

Příklad nepoškozených zakončení:

Mechanická poškození opletu:

pokud je oplet poškozený v důsledku kontaktu s jiným předmětem tak, že je ohrožena jeho integrita, je nutno lano či lanyárd vyřadit z používání.

Chemická poškození:

jestliže zabarvení lana či lanyárdu nebo jejich šití nezmizí po vyčištění, nebo při dotyku a mnutí mění svůj tvar popř. barvu, je třeba výrobek
vyřadit.

Termická poškození:

pokud je lano či lanyárd nebo jejich šití zčernalé i po vyčištění(saze), nebo má sklovitý povrch nebo se při mnutí rozpadá, je třeba výrobek vyřadit.

Neporušenost švů:

v případě, že je šev kratší, prodřený či roztrhaný, nebo jeví známky termického nebo chemického poškození u jedné nebo více nití, je třeba
výrobek vyřadit.

Poškození jádra:

kontrola jádra se provádí ohnutím lana do tvaru "omega" postupně po celé délce lana. Pokud zjistíte, podél lana měkké nebo tvrdé zóny, je možné problematické místo odstranit (vyříznout) a udělat z něj dvě kratší lana (se souhlasem uživatele). Zakončení lan musí být zataveno a řádně označeno (délka, rok výroby,…).

Uzly:

všechny uzly musí být před zahájením kontroly rozvázány. Pokud to nelze, je třeba pečlivě zvážit mechanismus dotažení uzlu. Dle jeho specifikace pak lze u lan zjednat nápravu, nebo je třeba výrobek vyřadit.

 


Evidenční list OOP ke stažení ZDE