De | En

Produkty s plasty

Co kontrolujeme: 

  • Deformace
  • Praskliny a trhliny
  • Otřepy
  • Oděr
  • Pohyblivé díly
  • Čepy a pružiny
  • Chemická poškození
  • Termická poškození

 

Deformace:

pokud je některý plastový díl nebo plastová součástka deformována, nebo jsou-li na plastovém výrobku bílé linie (klikatící se, nebo tvaru pavučiny), je to známka deformace (nárazu), a tudíž důvod k vyřazení.

Praskliny a trhliny:

jestliže jsou na výrobku, nebo jeho součástech patrné praskliny nebo trhliny, je třeba výrobek vyřadit.

Otřepy:

otřepy a jiné ostré hrany musí být odstraněny pomocí jehlového pilníku. Maximálně však do 10% oproti novému výrobku. Jestliže poškození přesáhne povolenou mez, je třeba výrobek vyřadit.

Oděr:

v případě, že abraze na jakékoliv části produktu je více než 10%, je třeba produkt vyřadit. Příklad oděru, který ještě pod uvedených 10%, produkt je tedy v pořádku:  

Pohyblivé díly:

pokud je hybnost některých pohyblivých částí omezena, použijte doporučený mazací prostředek. Jestliže problém trvá, je třeba výrobek vyřadit z dalšího používání. Ukázka pohyblivého dílu, který je v pořádku:

Čepy a pružiny:

pokud některé části plastových výrobků nebo součástek vykazují deformaci čepů, nebo jiné z výše uvedených poškození, nebo jestliže pružiny správně nefungují, je třeba výrobek vyřadit. Ukázka čepů a pružin, které jsou v pořádku: 

Chemická poškození:

jestliže zabarvení plastových výrobků nebo součástek nezmizí po vyčištění, nebo při dotyku a mnutí mění svůj tvar popř. barvu, je třeba výrobek vyřadit. Příklad chemického poškození, kdy je potřeba výrobek vyřadit:

Termická poškození:

pokud jsou plastové výrobky nebo součástky zčernalé i po vyčištění (saze), nebo má sklovitý povrch nebo se při mnutí rozpadají, je třeba výrobek vyřadit. Příklad termického poškození, kdy je potřeba výrobek vyřadit: 


Evidenční list OOP ke stažení ZDE