De | En

Školení & Revize OOP

VTC - VERTICAL TRAINING CENTER

VTC - VERTICAL TRAINING CENTER, tedy v doslovném překladu Vertikální školicí centrum. Z důvodu zvýšení pohodlí při výcviku výškových pracovníků spolupracuje s několika polygony. Vzhledem k tomu, že výuka ve větší míře probíhá v zimních měsících, jsou prostory polygonu vytápěny. Školené osoby tak mají větší komfort pro zažití jednotlivých postupů. Součástí výcvikového střediska je také učebna vhodná k promítání výukového materiálu. 

Ve školicím centru, kromě samotné simulace práce a záchrany ve výškách, nabízíme odborná školení pro výškové pracovníky a revizní techniky, testování produktů, je zde i možnost pronájmu polygonu a školicí místnosti.

Jaké prostory nabízíme ke školení: 

Platformy Polygonu: 

  • Střecha (planá a zalaťovaná)
  • Energetický příhradový sloup
  • Lávky a plošiny
  • Ocelové stropní konstrukce
  • Lešení
  • Lanovka
  • Strom
  • Výstup z okna do volného prostoru
  • Stísněné prostory (silo, studna)

Nabídku jednotlivých školení naleznete níže v přehledu Dostupná školení. 

Pro objednání školení či revize, využijte jednoduchý formulář "Objednat školení" nebo nás kontaktujte telefonicky ZDE.

 

DOSTUPNÁ ŠKOLENÍ

Pracovní činnosti jsou prováděné vždy za stálé opory dolních končetin, pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti a vědomosti pro bezpečné provádění prací ve výškách a nad volnou

Pracovní činnosti jsou prováděné za stálé či částečné opory dolních končetin, nebo ve visu na laně. Pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti a vědomosti pro bezpečné provádění

Školení pracovníků, kteří potřebují hlubší znalosti a dovednosti v oblasti práce a záchrany ve výšce a nad volnou hloubkou.

SPECIÁLNÍ ŠKOLENÍ

Specifické školení pro servisní a evakuační techniky na lanovkách a v lanových centrech. Servisní a evakuační techniky jsou prováděny bezpečně a efektivně dle konkrétních potřeb vybrané lanovky či vleku. Pracovní pozice je dosaženo pochozím způsobem; pomocí zařízení; po žebříku.

Školení pro osoby, které se pohybují v korunách stromů. Pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti pro bezpečný pohyb v korunách stromů.

Školení pro osoby, které chtějí zajišťovat revizní prohlídky OOPP kategorie III. jednoduché, případně i složité konstrukce. Pracovníci rozumí nařízením a doporučením výrobce a legislativy ČR k provádění periodických kontrol OOPP kategorie III. 

Chcete vědět vše o našich produktech. Jak je vyrábíme, zkoušíme, jak se používají... Tak toto školení je určeno právě Vám. 

Školení pro osoby, které chtějí mít oprávnění Instruktora k vedení klientů dle platných metodických postupů RE s důrazem na bezpečnost klientů.

Chcete si vyzkoušet lezení na lezecké stěně, zapsat se do vrcholové knihy na skále či se třeba seznámit se základy pracovních lezeckých technik?