De | En

Revizní technik

Školení pro osoby, které chtějí zajišťovat revizní prohlídky OOPP kategorie III. jednoduché, případně i složité konstrukce. Pracovníci rozumí nařízením a doporučením výrobce a legislativy ČR k provádění periodických kontrol OOPP kategorie III. Mají komplexní znalost, materiálů, pracovních norem a dalších souvisejících předpisů a nařízení. Umí si dohledat všechny relevantní informace.

 

Cílová skupina: Vedoucí pracovníci; řídící pracovníci; správci skladů; technici BOZP a další.
Předpoklady: Obecné povědomí o problematice; vhodný zdravotní stav.
Dokumentace: Prezenční listina
  Osnova školení
  Pomocné školící materiály
Zkoušky: Teoretická zkouška - test
  Praktická zkouška - předvedení vybraných schopností a dovedností
Výstup ze školení: Certifikát (formát A4 - na vyžádání)
  Pracovní průkaz (formát 75x105mm)
Počet účastníků kurzu:  
1 instruktor: Min. - Max. 4 - ∞ osob
Rozsah školení  
Přímý vstup: 1 x 8 h.
Opakovací školení: 1 x 8 h.
Platnost školení: 12 - 24 měsíců
Cena školení bez DPH  
Přímý vstup: 1500,- Kč / os.
Opakovací školení: 1500,- Kč / os. 
  Uvedené ceny platí pro VC RE
Místo dle přání klienta: Základní sazba + cestovní náklady
Místo školení: Výcvikové centrum RE
  Smluvní partner Výcvikového centra RE
  Místo dle přání klienta
   

 


Osnova: 

Školení revizních techniků OOPP opravňuje provádět pravidelné periodické prohlídky prostředků osobního zabezpečení určené pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, jako jsou například prodejci, uživatelé a revizní technici OOPP, integrované záchranné složky, provozovatelé lanových parků a lezeckých center a provozovatelé půjčoven vybavení pro horolezce.

Výstup: úspěšný absolvent získá certifikát, který ho opravňuje provádět revizní prohlídky OOPP kategorie III. jednoduché konstrukce a vystavovat revizní zprávy. Pro OOPP kategorie III. složité konstrukce musí být provedeno samostatné školení.

Rozsah školení: 5 – 8 hod.

Platnost školení: 12 – 24 měsíců

I. Úvod školení - 0,25 hod

 1. Ověření znalostí, cíl školení, seznámení s osnovou školení
 2. Rizika při provádění revizí OOP
 3. Organizace práce, odborné kazuistiky

II. Používané prostředky a související EN – 0,5hod

 1. Přilby pro práce ve výškách - EN 397
 2. Zachycovací postroje - EN 361
 3. Sedací postroje – EN 813
 4. Pracovní polohovací pásy – EN 358
 5. Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem – EN 1891
 6. Dynamická horolezecká lana – EN 892
 7. Slaňovací prostředky – EN 341
 8. Spojovací prostředky – EN 354
 9. Tlumiče pádu – EN 355
 10. Zatahovací zachycovače pádu – EN 360
 11. Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném vedení – EN 353 – 2
 12. Karabiny a spojky – EN 362
 13. Systémy ochrany osob proti pádu – EN 363
 14. Prostředky pro evakuaci, záchranu, spouštění a vytahování
 15. Další pomocný materiál, jako jsou kladky, blokanty atd.

III. Technické podmínky a návody k používání - 0,25 hod

IV. Uživatelské zkoušky, prohlídky, údržba a skladování OOPP – 6,5 hod

V. Závěr školení – ověření znalostí - 0,5 hod